Forside

Sabro Kunstforening

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Sabro Kunstforening

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00

på Lokalcenter Sabro

 

Generalforsamlingen afvikles i henhold vedtægternes § 8 som følger:

 1. Valg af dirigent og valg af referent
 2. Protokollen fremlægges
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Årsregnskabet ved kassereren
 5. Kontingent for det kommende år
 6. Valg
 7. Af bestyrelsesmedlemmer
  1. Anne-Mette Strange, Doris Nielsen, Hanne Baasch-Pedersen er på valg.
   1. Anne-Mette Strange ønsker ikke genvalg.
   2. Der skal vælges 2 nye medlemmer, idet bestyrelsen pt. kun består af 4 medlemmer – vi skal være 5 medlemmer 
 8. Af bestyrelsessuppleanter 
  1. Der er pt. ingen suppleanter – det er der brug for – 2 ialt
 9. Af revisor
  1. Eriks Sejer er på valg (Lis Lave er ikke på valg)
 10. Af revisorsuppleanter
  1. Bodil Smidt er på valg
  2. Der skal vælges to (én for et år og én for to år)
 11. Eventuelt
  1. PAUSE: ost og rødvin kan købes for 30 kr. pr. kuvert, ekstra rødvin pr. glas 5,00 kr.
 12. Bortlodning
  1. Der er indkøbt 11 værker, de 9 bortloddes i år.
  2. Fotos af de indkøbte værker kan ses på foreningens hjemmeside www.sabrokunst.dk fra den 21. januar 2020 og er vedhæftet mødeindkaldelsen.
  3. De indkøbte værker bliver opstillet ved generalforsamlingen fra kl. 19.00
  4. Udtrukne medlemmer skal være til stede eller have givet skriftlig meddelelse om at overføre lodderne til næste år eller have afgivet skriftlig fuldmagt om udvælgelse af eventuel gevinst
  5. NB! Hvis man ikke deltager i generalforsamlingen og ikke har givet skriftlig besked herom til kunstforeningen, vil lodderne ved udtrækning automatisk bortfalde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sabro den 21. januar 2020

Medlemskab af Sabro kunstforening

Holder du også af kunst, er et medlemskab af Sabro Kunstforening lige noget for dig. Som medlem af Sabro Kunstforening inviteres du til automatisk til fernisering på foreningens udstillinger, og deltager på foreningens generalforsamling i lodtrækningen om et af de købte kunstværker. Et medlemskab af Sabro Kunstforening koster kun 350,- kr årligt.

Ønsker du at blive medlem af Sabro Kunstforening, skal du blot sende flg. oplysinger til foreningens formand eller kasser via mail:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail

Ved indmeldelse accepterer man at korrespondance og udsendelse af materiale til og fra foreningen sker digitalt.

Kontingentet er pt. 350,- kr årligt.

Klik her for at læse foreningens vedtægter...

Klik her for mailadresse på forenings formand og kasser...

Kommende arrangement

  Generalforsamling Sæt allerede nu X i kalenderen 4. feb. kl. 19.00, så du ikke går glip af årets generalforsamling. Igen i år trække vi lod blandt de mange flotte værker som kunstforeningen har indkøbt gennem året. Nærmere information følger.

Kunstværker til udlodning

Ved generalforsamlingen 4. feb. 2020 udloddes disse kunstværker blandt foreningens medlemmer. Som medlem af Sabro Kunstforening deltager du automatisk i lodtrækningen. Skal du have chancen for at få ny original kunst på væggene ved næste års generalforsamling, så meld dig ind i foreningen. Du finder oplysninger om indmeldelse via linket eller nederst på forsiden her. Vær opmærksom på at billederne kan være forvrænget. Se filen under billederne for korrekt gengivelse af værker.